Môj košík

Zavrieť

Právne upozornenie

V súlade s článkom 10 zákona č. 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronického obchodu LSSI sú údaje o spoločnosti:y:

Meno spoločnosti: SUNSHINE ANDINA & DOTYK SYNERGIE ŠPANIELSKA
Obchodné meno: SUNSHINE ANDINA & TOUCH OF SYNERGY ŠPANIELSKO S.L.
NIF: B66569781
Adresa: Segundo Mata Street N1 Local 8 Pozuelo de Alarcón 28224 Madrid Španielskon
Telefón: 917958692
E-mail: info@touchofsynergy.com

REGISTRÁCIA
Obchodný register Madrids, zväzok 33664, Folio 127, list M-605975, nápis 1..

ÚČEL WEBOVEJ STRÁNKY
On-line predaj potravinárskych výrobkov.

Toto právne oznámenie, ďalej len „právne oznámenie“, upravuje používanie webovej stránky:e: www.touchofsynergy.com

LEGISLATÍVA
Vzťahy medzi B66569781 SUNSHINE ANDINA & DOTYK SYNERGIE ŠPANIELSKAN) s užívateľmi jeho telematických služieb prítomných na tejto webovej stránke sa vzťahujú španielske právne predpisy a jurisdikcia.

POUŽITIE A PRÍSTUP POUŽÍVATEĽOV
Užívateľ je informovaný a súhlasí s tým, že prístup na túto webovú stránku v žiadnom prípade neznamená začiatok obchodného vzťahu s SUNSHINE ANDINA & TOUCH OF SYNERGY ŠPANIELSKO S.L. SUNSHINE ANDINA & DOTYK SYNERGIE ŠPANIELSKAN) alebo ktorejkoľvek z jej delegácií.

DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Práva duševného vlastníctva k obsahu webových stránok, ich grafický dizajn a kódy sú vlastníctvom spoločnosti SUNSHINE ANDINA & TOUCH OF SYNERGY ŠPANIELSKO S.L. SUNSHINE ANDINA & DOTYK SYNERGIE ŠPANIELSKAN) a preto je zakázaná jej reprodukcia, distribúcia, verejná komunikácia, transformácia alebo akákoľvek iná činnosť, ktorá sa môže vykonávať s obsahom jej webových stránok, aj keď sú uvedené zdroje, s výnimkou písomného súhlasu spoločnostiSUNSHINE ANDINA & TOUCH OF SYNERGY ŠPANIELSKO S.L. SUNSHINE ANDINA & DOTYK SYNERGIE ŠPANIELSKAN),

OBSAH WEBOVEJ STRÁNKY A ODKAZY
SUNSHINE ANDINA & TOUCH OF SYNERGY ŠPANIELSKO S.L. SUNSHINE ANDINA & DOTYK SYNERGIE ŠPANIELSKAN)) si vyhradzuje právo aktualizovať, upravovať alebo vylučovať informácie obsiahnuté na svojich webových stránkach a môže dokonca obmedziť alebo zamietnuť prístup k uvedeným informáciám určitým používateľom.

SUNSHINE ANDINA & TOUCH OF SYNERGY ŠPANIELSKO S.L. SUNSHINE ANDINA & DOTYK SYNERGIE ŠPANIELSKAN) nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie obsiahnuté na webových stránkach tretích strán, ku ktorým môžu mať prístup „odkazy“ alebo odkazy z akejkoľvek webovej stránky, ktorú vlastníSUNSHINE ANDINA & TOUCH OF SYNERGY ŠPANIELSKO S.L. SUNSHINE ANDINA & DOTYK SYNERGIE ŠPANIELSKAN),Prítomnosť "odkazov" alebo odkazov na webových stránkach SUNSHINE ANDINA & TOUCH OF SYNERGY ŠPANIELSKO S.L. SUNSHINE ANDINA & DOTYK SYNERGIE ŠPANIELSKAN) má iba informatívny účel a v žiadnom prípade nepredpokladá návrhy, pozvania alebo odporúčania týkajúce sa tých istých.

Language
English
Open drop down